Ez da neutrala. Inaugurazioa = No es neutral. Inauguración = It's not neutral. Inauguration

Ez da neutrala. Inaugurazioa = No es neutral. Inauguración = It's not neutral. Inauguration