Nodoa : print your own food = Nodo : print your own food

Nodoa : print your own food = Nodo : print your own food

Nodo en el que elaborar una maquina que imprime comida.