Parastoo Anoushahpour, Faraz Anoushahpour eta Ryan Ferkori elkarrizketa


2017-10-24

1st video: subtitles in Basque.
2nd video: subtitles in Spanish.

2 bideo : kol. ; 28 MB ; MP4

English