Arkitektura berriak kulturarentzat. Michiel Riedijk = Nuevas arquitecturas para la cultura. Michiel Riedijk

Arkitektura berriak kulturarentzat. Michiel Riedijk = Nuevas arquitecturas para la cultura. Michiel Riedijk

Conferencia "Context in cavity" del arquitecto Michiel Riedijk.